UWC դրամաշնորհները
UWC դպրոցներում և քոլեջներում հայ, վրացի և ռուս ուսանողների կրթության դրամաշնորհների ծրագիր
UWC համակարգը տարբեր երկների ուսանողներին է ներկայացնում իր տեսակի մեջ եզակի կրթություն, որը միտված է բարեփոխելու անհատին և նրանից ակնկալելու առավելագույն ինքնանվիրում: UWC շարժման կարևորագույն նպատակներից մեկը նպաստելն է, որ տարբեր երկրների երիտասարդները ցանկություն ունենան փոխհամաձայնեցված աշխատել հանուն համայն մարդկության խաղաղ ու կայուն ապագայի: UWC դպրոցների ու քոլեջների ուսանողների համար դրամաշնորհների ծրագրի գլխավոր նպատակը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Վրաստանի շնորհալի պատանիներին ֆինանսական աջացություն ցուցաբերելն է։
Նախագծի մասին

Ամեն տարի UWC դպրոցներում ու քոլեջներում ամբողջ աշխարհում միաժամանակ ուսումնառություն են ստանում 9 000 ուսանող, ընդ որում՝ UWC յուրաքանչյուր քոլեջին տրամադրվում են  համապատասխան թվով տեղեր՝ այս կամ այն երկրի ներկայացուցիչների համար: Ֆինասնական աջակցությունը ցուցաբերվում է մինչբուհական պատրաստվածության IB Diploma (միջազգային բակալավրիատ) ծրագրի նախընտրական փուլն անցած շնորհալի պատանիներին այն դեպքում, եթե նրանց ընտանիքներն ի վիճակի չեն ամբողջությամբ կամ մասնակի վճարել կրթությունը UWC դպրոցներում ու քոլեջներում: Ամբողջական կամ մասնակի կրթաթոշակների համար նախատեսված տեղերի բաշխմամբ զբաղվում են UWC ազգային կոմիտեները: Ներկա պահին ողջ աշխարհում UWC շրջանակներում գործում են ավելի քան 150 ազգային կոմիտեներ: Ազգային կոմիտեների կազմում UWC դպրոցների շրջանավարտներ և ուսուցիչներ, UWC միջազգային գրասենյակի ներկայացուցիչներ, կրթության հարցերով զբաղվող մասնագետներ, ինչպես նաև՝ հասարակական գործիչներ: Նրանք աշխարհով մեկ տարածում են UWC գաղափարներն ու արժեքները, ոգևորում են տաղանդավոր ու սոցիալական ակտիվություն դրսևորած պատանիներին՝ ընդունվել UWC դպրոցներ ու քոլեջներ, ինչպես նաև՝ զբաղվում թեկնածուների ընտրությամբ: Ազգային կոմիտեները միաժամանակ նաև UWC դպրոցների ու քոլեջների շրջանավարտներին համախմբող և նրանց գործունեությունն արդեն սեփական երկրներում կազմակերպող կենտրոն են: Scholae Mundi-ն աջակցում է Հայաստանի ազգային կոմիտեի, Վրաստանի ազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի ազգային կոմիտեի զարգացմանն ու Հայաստանի, Վրաստանի ու Ռուսաստանի լավագույն թեկնածուներին հնարավորություն ընձեռում ուսանել UWC դպրոցներում ու քոլեջներում՝ անկախ նրանց ծնողների ֆինանսական հնարավորություններից:

United World Colleges շարժումը

United World Colleges (UWC) շարժումը կրթությունը դարձնում է մի ուժ, որը միավորում է մարդկանց, ազգություններն ու մշակույթները՝ հանուն խաղաղության ու կայուն ապագայի: UWC դպրոցներում ու քոլեջներում համատեղ կրթություն են ստանում տարբեր երկրների ու ազգությունների, դավանանքի ու սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչներ: UWC-ի կրթական եզակի մոդելը մեծ տեղ է հատկացնում փորձի միջոցով ձեռք բերված կրթությանը, որը հնարավորություն կտա երիտասարդներին ապագայում ակտիվ դերակատարություն ունենալ հասարակական կյանքում:
UWC շարժումը ձևավորվել է 1962 թվականին և այսօր արդեն միավորում է Ասիայում, Աֆրիկայում, Եվրոպայում, Հյուսիսային ու Հարավային Ամերիկայում գտնվող 17 դպրոց ու քոլեջ, որտեղ ուսուցումը տարվում է աշխարհի լավագույն համալսարանների կողմից ճանաչված IB Diploma (միջազգային բակալավրիատ, մինչբուհական նախապատրաստություն) երկամյա ծրագրով: Այսօր արդեն UWC-ի ուսանողների 70%-ը կրթություն են ստանում ամբողջական կամ մասնակի դրամաշնորհներով: IB Diploma երկամյա ծրագրից բացի՝ UWC-ն անց է կացնում կարճատև դասընթացներ հակամարտությունների կառավարման և էկոլոգիական գրագիտության թեմաներով: Նման ծրագրեր առավել հաճախ անց են կացվում այն տարածաշրջաններում, որտեղ առավել զգալի է քաղաքական, տնտեսական, ազգային կամ էկոլոգիական լարվածությունը: UWC-ն ձգտում է իր ուսանողների մեջ արմատավորել սոցիալական պատասխանատվության զգացումը, ինչպես նաև ձևավորել շրջանավարտների միություն (համայնք), որը դավանում է խաղաղության, բարու և միջազգային փոխընբռնման արժեքներ: Այսօր արդեն տարբեր երկրներում այդպիսիք ավելի քան 60 000 են:

Փակել
Աջակցեք մեզ
Մեծահոգությունը դրսևորման տարբեր ձևեր ունի: Շնորհակալ ենք ցանկացած նվիրատվության համար, որը մեծապես աջակցում է Scholae Mundi-ին և նրա ծրագրերին:
Online վճարում
CAF America
Tax-efficient donation in the US
PayPal
Donation in USD from other countries
ARMENIA
SCHOLAE MUNDI ARMENIA CHARITY FOUNDATION
Address: Melik Adamyan 2/2, Yerevan
Tel. +37460 700 800
Tax Code: 02642122
Acting Director: Yeghishe Kirakosyan

INTERMEDIARY BEFICIARY’S BANK: CITIBANK NA, NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
BENEFICIARY'S BANK: AMERIABANK, YEREVAN
SWIFT: ARMIAM22
ACC: 1570022870250201
The purpose of the payment: charitable donation for statutory activities

RUSSIA
Charity Foundation «Scholae Mundi» (Russian Federation)
Address: Romanov line 5, app. 21, Moscow, Russian Federation, 125009
Tel. +7 (495) 269-0426 ext.109
INN/KPP: 7730183783 / 770401001
President: Zonabend Veronika

INTERMEDIARY BEFICIARY’S BANK: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, NY
SWIFT: BKTRUS33
BENEFICIARY'S BANK: Sberbank of Russia
BENEFICIARY'S BANK SWIFT: SABRRUMM
COOR ACC# 04403077
ACCOUNT # 40703840338001069445
The purpose of the payment: charitable donation for statutory activities

UK
Scholae Mundi Foundation (CIO) UK
Address: 3rd Floor Lee House n109 Hammersmith Road London W14 OOH
Tel. +44 (0) 20 7629 6977
President: Zonabend Veronika

BANK TITLE: HSBC Bank
IBAN: GB78MIDL40051576162493
BIC: MIDLGB22
ACCOUNT # 76162493
The purpose of the payment: charitable donation for statutory activities
ARMENIA
SCHOLAE MUNDI ARMENIA CHARITY FOUNDATION
Address: Melik Adamyan 2/2, Yerevan
Tel. +37460 700 800
Tax Code: 02642122
Acting Director: Yeghishe Kirakosyan

INTERMEDIARY BEFICIARY’S BANK: COMMERZBANK AG, FRANKFURT
SWIFT: COBADEFF
BENEFICIARY'S BANK: AMERIABANK, YEREVAN
SWIFT: ARMIAM22
ACC: 1570022870250146
The purpose of the payment: charitable donation for statutory activities

RUSSIA
Charity Foundation «Scholae Mundi» (Russian Federation)
Address: Romanov line 5, app. 21, Moscow, Russian Federation, 125009
Tel. +7 (495) 269-0426 ext.109
President: Zonabend Veronika

INTERMEDIARY BEFICIARY’S BANK: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: DEUTDEFF
BENEFICIARY'S BANK: Sberbank of Russia
BENEFICIARY'S BANK SWIFT: SABRRUMM
COOR ACC# 10094987261000
ACCOUNT # 40703978338001069443
The purpose of the payment: charitable donation for statutory activities
RUSSIA
Благотворительный фонд «Школы мира» (Российская Федерация)
Юр.адрес: РФ, 125009, Москва, пер. Романов, д 5, кв. 21
Телефон: +7 (495) 269-0426 доб.109
Президент: Зонабенд Вероника Феликсовна
ОГРН 1107799008217
ИНН 7730183783, КПП 770401001

Банковские реквизиты:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Специализированный по обслуживанию юридических лиц дополнительный офис №01175 Московского банка ОАО «Сбербанк России»
р/с 40703810238170002654
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на ведение уставной деятельности

ARMENIA
SCHOLAE MUNDI ARMENIA CHARITY FOUNDATION
Address: Melik Adamyan 2/2, Yerevan

БАНК КОРРЕСПОНДЕНТ:Публичное акционерное общество «Сбербанк России», МОСКВА, РФ
БИК: 044525225
К/С: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АМЕРИАБАНК, ЕРЕВАН, РА
К/С 30111810900000000371
ACC.: 1570022870250158
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на ведение уставной деятельности
UK
Scholae Mundi Foundation (CIO) UK
Address: 3rd Floor Lee House n109 Hammersmith Road London W14 OOH
Tel. +44 (0) 20 7629 6977
President: Zonabend Veronika

Bank: HSBC Bank
Address: 8 Canada Square, London E14 5HQ
IBAN: GB57M IDL40052041866370
BIC: MIDLGB2107J
ACCOUNT # 41866370

The purpose of the payment: charitable donation for statutory activities

ARMENIA
SCHOLAE MUNDI ARMENIA CHARITY FOUNDATION
Address: Melik Adamyan 2/2, Yerevan
Tel. +37460 700 800
Tax Code: 02642122
Acting Director: Yeghishe Kirakosyan

INTERMEDIARY BEFICIARY’S BANK
SWIFT COBADEFF
BEFICIARY’S BANK AMERIABANK,YEREVAN
SWIFT ARMIAM22
ACC.: 1570022870250103
ARMENIA
SCHOLAE MUNDI ARMENIA CHARITY FOUNDATION
Address: Melik Adamyan 2/2, Yerevan
Tel. +37460 700 800
Tax Code: 02642122
Acting Director: Yeghishe Kirakosyan

Bank: Ameriabank CJSC
Address: 9 Grigor Lusavorich Str., Yerevan, Republic of Armenia
SWIFT / BIC ARMIAM22
Bank code 15700
ACC: 1570022870250100
Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ՝ Ձեզ համար նախընտրելի միջոցով
Սոցիալական ցանցեր
Հասցե՝
Scholae Mundi Foundation (CIO) UK
Lee House, 3-րդ հարկ
Համերսմիթ 109
Լոնդոն W14 0QH
Միացյալ Թագավորություն
Հեռախոս՝ +44 (0) 203 328 9300
«Սքոլաե Մունդի Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամ,
ՀՀ, Երևան, 0010,
Մելիք-Ադամյան 2/2,
Հեռախոս՝ +374 60 700 800

«Սքոլաե Մունդի» բարեգործական հիմնադրամ, 125009, ՌԴ,
Մոսկվա, Ռոմանովի նրբանցք 5, Հեռախոս՝ +7 495 258 38 56
Անգլերեն և այլ լեզուներով գրված տեքստերի միջև հակասության դեպքում՝ գերակայում է անգլերեն տեքստը:
Բարեգործության համար՝ 1153761
© 2014-2016
Scholae Mundi հիմնադրամ
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են